Хэвтэж эмчлүүлэх

Элсэлтийн журам

01. Эмч тань эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэх шаардлагатай эсэхийг шийддэг

Хэрэв таны эмч таныг эмнэлэгт хэвтэх шаардлагатай гэж шийдсэн бол 1-р давхарт 1-р давхарт орох болон зайлуулах үйлчилгээний цонхон дээр очиж процедурыг бөглөнө үү.

02. Шаардлагатай бичиг баримт, маягтыг бөглөж, гарын үсэг зурна уу

Өвчтөний карт, даатгал, иргэний үнэмлэх болон манай элсэлтийн үйлчилгээнд шаардагдах элсэлтийн маягтыг бөглөх.

03. Өрөөнд захиалга өг

Танай тасгийн өрөөнд байхгүй өрөө хүлээлгийн жагсаалтанд оруулна.

04. Өрөөнд орж, эмнэлэгт хэвт

FДэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл утасны дугаарыг залгана уу: 051-990-3700 ~ 2

 

Угаах журам

01. Эмч таныг гэртээ харих болно гэж шийддэг

Эмч эмч таныг ажлаас гарахаар шийдсэн бол тойргийнхоо сувилахуйн алба таныг эцсийн төлбөрийн мэдэгдэл өгнө.

02. Төлбөрөө дуусга

1-р байрны 1-р давхарт байрлах Discharge Service цонхны төлбөрөө аваад, Буцаах үйлчилгээний цонхон дээр төлбөрөө хийнэ.

03. Тэсэлгээний журмыг бөглөнө үү

1-р байрны 1-р давхрын Зорилго Үйлчилгээний цонхон дээр төлбөрөө хийнэ.