Олон улсын төв

"Пусан дахь эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тэргүүлэх байрны Косин их сургуулийн Сайн мэдээний эмнэлэг (KUGH) нь олон улсын оршин суугчид, жуулчдын эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан үйлчилгээ, хөтөлбөрөө өргөжүүлж, түүний дотор хөтөлбөртөө хэвтүүлэн эмчлэх, амбулатори, яаралтай тусламж иж бүрэн мэргэжилтэй мэргэшсэн мэргэжлээр төгссөн "

 

Олон улсын эрүүл мэндийн үйлчилгээ

Косин их сургуулийн Сайн мэдээний эмнэлэг Олон улсын эрүүл мэндийн төв (IHC) нь олон улсын өвчтөнүүдийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний үр ашгийг дээшлүүлэх, сайжруулахад чиглэгддэг. Бид эрүүл мэндийн томилгоо, төлбөр, үзлэг, тогтоосон эмтэй олон улсын өвчтөнүүдэд туслахын төлөө ажилладаг. KUGH IHC нь Монголын тайлбарыг дэмждэг.